Šobrīd aktuāli ir latvisko, sargājošo zīmju atainošana nosaukumā